Klachtenregeling

Bij Pouw Fysiotherapie streven wij er altijd naar om jou zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt. Het is belangrijk dit kenbaar te maken, voor zowel jezelf als de fysiotherapeut en de kwaliteit van fysiotherapie. Hieronder lees je daarover meer.

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Download KNGF meldformulier klachten.pdf

2021 - Zeno